Gör din ubuntuserver till en nätdisk med apache och mod_webdav

av Christian den juni 30, 2009

Samiux har skrivit en bra howto som steg för steg går igenom hur du sätter upp din server med Ubuntu server 9.04 (Jaunty Jackalope) för att agera som WebDAV-server.

My Three Networks
Image by cogdogblog via Flickr

WebDAV är ett protokoll för filöverföring som använder samma portar som HTTP, vilket ger en klar fördel då dessa portar oftast inte blockeras t.ex. i företagsnätverk. I alla moderna operativsystem går det att montera webdav-anslutningar som fjärrdiskar, vilket lätt och behändigt gör det möjligt att skapa enkla och smidiga nätdiskar. Eftersom det även går att kryptera anslutningarna via SSL är det även ett relativt säkert val.

Reblog this post [with Zemanta]

Skriv en kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: